வானவல்லி முதல் பாகம் : 51 – கரிகாலனின் காதலி

பகற்பொழுதில் போரிட்ட வீரர்கள் அனைவரும் பொழுது சாய்ந்ததும் ‘தலைவி தமக்காகக் காத்திருப்பாரே! தம்மைப் பிரிந்து வருந்துவாரே!’ என எண்ணி விரைவாக வீடு சென்று சேர வேண்டும் எனப் புரவியில் வேகமாகப் பயணிப்பார்கள். காற்றினை...

வானவல்லி முதல் பாகம் : 50 – விழுந்தது புகார்

சோழ மாமன்னர் இளஞ்சேட்சென்னி மௌரியரை செருப்பாழியில் வென்று, கலகம் செய்து வந்த தென் பரதவரைப் போரில் அடக்கிப் பல்வேறு வீரச் செயல்களை செய்திருந்தாலும் உருவப்பஃறேர் இளஞ்சேட்சென்னி என்றே புகழப்படுபவர். அவர் புரவித் தேரை...

வானவல்லி முதல் பாகம் : 49 – இறந்தவன் வந்தான்?

செங்குவீரன் இல்லாத புகாரை முழுவதும் தனது கட்டுப்பாட்டில் கொண்டுவந்திருந்தான் டாள்தொபியாஸ். இளவல் மற்றும் செங்குவீரனைப் பற்றி பல விதமான வதந்திகள் வந்துகொண்டிருந்தன. இருங்கோவேளின் தரப்பிலிருந்து செங்குவீரனும், இளவலும் மடிந்துவிட்டார்கள் என்ற செய்தியே தொடர்ந்து...

வானவல்லி முதல் பாகம் : 44 – மன்னரின் மகிழ்ச்சி

தன்னை எதிர்த்த இளவல் மற்றும் உப தலைவன் இருவரும்  மாளிகையில் எரிந்து அழிந்துபோனார்கள் என்ற நினைப்பில் இருங்கோவேள் உறைந்தை அரண்மனைக்கு வருகை புரிந்திருந்த புலவர்கள், பாணர்கள், கூத்தர்கள் முதலியவர்களைக் கவுரவப்படுத்தி வேண்டிய பரிசுகளை...

வானவல்லி முதல் பாகம் : 43 – உறைந்தைத் தூதுவன்

தோணியிலிருந்து குதித்துவிட்ட கரிகாலனை மீண்டும் நீர் மேற்பரப்பில் காண இயலாததால் பாறைகளில் அடிபட்டு நீரோடு அடித்துச் செல்லப்பட்டிருப்பாரோ என எண்ணி வானவல்லி மற்றும் மரகதவல்லி அச்சப்பட்டார்கள். நீரில் குதித்துவிட்ட கரிகாலனுக்கு மட்டும் ஏதாவது...

Recent Posts