‘வென்வேல் சென்னி’ வாசகர் வட்டம் நடத்திய சிறுகதைப் போட்டி முடிவுகள்

வாசகர்களுக்கு வணக்கம்... 'வென்வேல் சென்னி வாசகர் வட்டம்' நடத்திய சிறுகதைப் போட்டியில் கலந்துகொண்டவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். போட்டிக்கு வந்திருந்த நாற்பது கதைகளில் எந்தெந்த கதைகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது என்ற குழப்பத்தில் தான் வெற்றிபெற்றவர்களை...

வென்வேல் சென்னி சிறுகதைப் போட்டி – முக்கிய அறிவிப்பு…

அனைவருக்கும் வணக்கம்... நேற்று அறிவிப்பதாக இருந்த வென்வேல் சென்னி சிறுகதைப் போட்டி - 2018 ன் முடிவுகள் விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். தாமதத்துக்கு வருந்துகிறேன்.. நன்றி..

‘வென்வேல் சென்னி வாசகர் வட்டம்’ நடத்தும் சிறுகதைப் போட்டி – 2018 – பதிவுகள்

வணக்கம். ‘வென்வேல் சென்னி வாசகர் வட்டம்’ சிறுகதைப் போட்டி – 2018ல் பங்கேற்றோரின் பதிவுகள் இந்த இணையதளத்தில் பதிவேற்றப்பட்டுள்ளது. போட்டியில் இடம் பெற்ற கதைகளின் இணைப்புகள், தளத்தில் பதியப்பட்ட வரிசையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. பெண்ணின் நீதி – கோவி....

சிறுகதைப் போட்டி – 40 : காதல் நதியினிலே!!! [பகுதி 4] – பௌசியா

<< காதல் நதியினிலே!!! - பகுதி 3 7 மொழி பல பெருகிய பழி தீர் தேஎத்துப் புலம் பெயர் மாக்கள் கலந்து இனிது உறையும், முட்டாச் சிறப்பின் பட்டினம் காவிரி நதி கடலில் புகும் இடமாதலால் புகார் எனவும்,...

சிறுகதைப் போட்டி – 40 : காதல் நதியினிலே!!! [பகுதி 3] – பௌசியா

<< காதல் நதியினிலே!!! - பகுதி 2 காதல் நதியினிலே!!! - பகுதி 4>> 5 'ஒலி கதிர்க் கழனி, கழாஅர் முன்துறை கலி கொள் சிற்றமொடு கரிகால் காண புனல் நயந்து ஆடும் அத்தி' 'சோழநாடு சோறுடைத்து'. ஆம் பசித்த பிள்ளைக்கு...

Recent Posts