வானவல்லி முதல் பாகம்: 53 – எச்சரிக்கை

கொற்கை என்பது சங்க காலப் பாண்டிய நாட்டின் இரண்டாவது தலைநகர். முதன்மைத் தலைநகர் கூடல் எனும் மதுரை மாநகர். அக்காலத்தில் புகழ்பெற்றிருந்த பாண்டி நாட்டுத் துறைமுகங்களுள் கொற்கையும் ஒன்று. தாமிரபரணி ஆறு குணக்கடலோடு...

வானவல்லி முதல் பாகம் : 52 – அவைக் காவலர்கள் இருவர்

புகார் இந்திரத் திருவிழா பெரும் களேபரங்களுடன் முடிந்திருந்தது.  உப தலைவன் விறல்வேல் வளவனுக்கு புகார் மன்னனாக அதுவும் இருங்கோவேளின் முன்னிலையில் முடிசூட்டுவான் எனப் புகாரின் ராஜதந்திரிகளான வளவனார், இரும்பிடர்த்தலையர், திகம்பர அடிகளார் ஈழவாவிரையர்...

வானவல்லி முதல் பாகம் : 51 – கரிகாலனின் காதலி

பகற்பொழுதில் போரிட்ட வீரர்கள் அனைவரும் பொழுது சாய்ந்ததும் ‘தலைவி தமக்காகக் காத்திருப்பாரே! தம்மைப் பிரிந்து வருந்துவாரே!’ என எண்ணி விரைவாக வீடு சென்று சேர வேண்டும் எனப் புரவியில் வேகமாகப் பயணிப்பார்கள். காற்றினை...

வானவல்லி முதல் பாகம் : 50 – விழுந்தது புகார்

சோழ மாமன்னர் இளஞ்சேட்சென்னி மௌரியரை செருப்பாழியில் வென்று, கலகம் செய்து வந்த தென் பரதவரைப் போரில் அடக்கிப் பல்வேறு வீரச் செயல்களை செய்திருந்தாலும் உருவப்பஃறேர் இளஞ்சேட்சென்னி என்றே புகழப்படுபவர். அவர் புரவித் தேரை...

வானவல்லி முதல் பாகம் : 49 – இறந்தவன் வந்தான்?

செங்குவீரன் இல்லாத புகாரை முழுவதும் தனது கட்டுப்பாட்டில் கொண்டுவந்திருந்தான் டாள்தொபியாஸ். இளவல் மற்றும் செங்குவீரனைப் பற்றி பல விதமான வதந்திகள் வந்துகொண்டிருந்தன. இருங்கோவேளின் தரப்பிலிருந்து செங்குவீரனும், இளவலும் மடிந்துவிட்டார்கள் என்ற செய்தியே தொடர்ந்து...

Recent Posts